Sonuç Bulunamadı

   Suda Doğumun Bebek Açısından Faydaları

   Suda doğumun bebek açısından yararları   Yapılan çalışmalar neticesinde suda doğum sonrasında bebeğin bundan fazlaca yarar sağladığına dair güvenilir bir kayıt literatürde mevcut değildir. Daha rahat hareket edebilen ve oksitosine bağlı hormonal fonksiyonları optimum düzeyde çalışan annenin kasılmalarındaki rahatlık sebebi ile plasental oksijen perfüzyonu maksimize durumdadır ve bebek üzerinde bu durumun fizyolojik yararları mevcuttur (Woodward & Kelly, 2004).

   Doğum yapan kadının stress içerisinde olmamasına bağlı oksitosin hormonu işlevi, daha rahat ve etkili kontraksiyonlara yol açar ve bebeğin içerideki hareketi de böylece optimize olur. Annenin suyun içerisindeki rahat hareketlerine bağlı olarak da bebek, anne içerisinde gerçekleştirdiği 
   dışarıya doğru itilme eylemi süresince daha kolay adapte olur. Doğum havuzunun yeterince büyük olması kaydı ile anne, rahat hissettiği pozisyonlara kolaylıkla girebilir ve bebeğin ilerlediği bölgedeki pelvik genişlikleri maksimize edebilir (Gilbert & Tookey, 1999; Nguyen vd., 2002; Mollamahmutoğlu vd., 2012; Pairman, 2015).

   Rahatlamış anneden, bebeğin de fayda sağladığı öne sürülmüş bir hipotezdir. Annenin daha rahat olduğunun tanımlaması, kanıtlanmış optimum plasental perfüzyonlardan ve doğal ağrı kesiciler olan endorfinleri ve ensepalinleri içeren euploidlerin salgılanmasından yola çıkılarak yapılır. Endorfinler ve ensepalinlerin salgılanması, suyun verdiği rahatlama hissine ve rahat hareket edebilme kabiliyetine bağlıdır ve bu durumdan bebeğin de yarar sağladığı sonucuna teorik olarak varılmaktadır. Bağlantılı olarak, korku ve stres içinde olmayan annenin oksitosin salınımı optimize olur ve optimum oksitosin miktarı daha etkin kas kontraksiyonlarını tetikler. Tüm bu etkiler birleşik olarak bebeğin hareketini ve yaşamsal faaliyetlerini olumlu yönde etkiler (Ohlsson vd., 2001; Maude & Foureur,2007; Toker & Ovalı Uran, 2015).

   Suda doğumun bebeğin enfeksiyon kapmasına yol açtığı iddiaları üzerine yapılan kapsamlı kontrollü deneylerde, karada doğum ile suda  doğum arasında, bebeğin enfeksiyon durumu açısından herhangi bir fark gözlemlenmemiştir. Bunun yanında, doğum sonrası bebeğin ihtiyaç duyduğu antibiyotik alımı oranında, suda doğum vakalarında azalma gözlemlenmiştir. Bu durum, anne karnında tamamı ile suyun içinde bulunan bebeğin, 9 aydır bulunduğu ortama yakın bir ortama çıkışının, bebek üzerinde pozitif etkiye sahip olabileceği belirtilmiştir (Nikodem, Hofmeyr, Nolte & Jager, 1999; Thöni, Mussner & Ploner, 2010; Demirel vd., 2013).

   Suda doğum ile dünyaya gelen bebeklerin ilk dakikalarında kardiyorespiratuvar adaptasyonları incelendiğinde iki farklı sonuca ulaşılmıştır. İlk 1 dakikalık süreçte suda doğum ve karada doğum sonucu doğan bebeklerin kardiyorespiratuvar adaptasyonlarında herhangi bir fark gözlemlenmemiştir. Ancak ilk 5 dakikalık ölçümler sonucu ortaya çıkarılan veri, suda doğum sonucu doğan bebeklerin, solunumsal adaptasyonda 
   daha rahat olduğu gözlemlenmiştir (Otigbah vd., 2000; Thöni vd., 2010; Mollamahmutoğlu vd., 2012).


   GÖNDER