Sonuç Bulunamadı

   Erken Doğuma Sebeb Olabilecek Faktörler

   Gebeliğin Erken Doğuma Neden Olabilen Risk Faktörleri   Enfeksiyonlar (Genital, idrar yolu, toksoplazmozis ya da CMV), sağlıksız ve dengesiz beslenme, sigara içme (pasif içicilik dâhil), yasa dışı ilaç kullanımı, alkol, çoğul gebelikler, anne yaşı, düşük sosyoekonomik koşullar, evde ve/veya işte stres ya da uzun süreli çalışma şartları gibi faktörler, erken doğum riskinde artışa neden olurlar (Tablo I.2).
   Uterusa yayılan bakteriyel infeksiyon ve amniyotik  sıvı infeksiyonları doğumu tetiklemekte, bu durum da erken doğum ya da zarların erken yırtılması  ile  sonuçlanmaktadır.

   Uygun beslenme, genel sağlık açısından oldukça önemlidir. Ancak gebe kadın, büyüyen fetus ve doğan bebek açısından da hayati derecede önem taşımaktadır. Nicelik ve/veya nitelik olarak beslenme yetersizliği anne sağlığını, fetus gelişimini, doğumu etkilemekte hatta yaşam boyu devam edecek sağlık sorunlarına neden olmaktadır.

   Diyabet, obezite, metabolik sendrom ve kardiyovasküler hastalıkların yaşam boyu sağlığı “şekillendirebilecek” (Doğum öncesi planlama) doğum öncesi beslenme yetersizliğine neden olabileceği, yapılan çalışmalarla ortaya çıkarılmıştır. Anne karnındaki gelişimin “kritik dönemlerinde” (Epigenomik, nutrigenomik), gen yapısı, yetersiz beslenmeyle bozulabilir. Dolayısıyla gebelik, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası yaşam süreci boyunca, bebeğin sağlığına katkıda bulunacak veya bozacak bir dönem özelliği taşımaktadır.

   Erken doğum için risk faktörleri ve Yaşam tarzı Tıbbi faktörler Demografik faktörleri :

   -Sigara içmek
   -Alkol tüketimi
   -Uyuşturucu kullanımı
   -Yüksek stres düzeyi & uzun çalışma saatleri
   -Geç/hiç olmayan prenatal bakım
   -Sosyal desteğin yokluğu
   -Enfeksiyonlar (İdrar yolları, vajinal)
   -Yüksek tansiyon
   -Diyabet
   -Pıhtılaşma bozukluğu
   -Düşük kilo
   -Obezite
   -Çoklu gebelik
   -Kadının daha önce bir erken doğum tecrübesine sahip olması
   -Uterus ya da serviks anomalileri
   -17 yaş altında veya 35 yaş üzerinde olmak
   -Düşük sosyoekonomik statü
   -Etnik köken

   Aşırı beslenme, aşırı kilo ve diyabet, dünya genelinde artış gösteren ölüm ve hastalık oranıyla sonuçlanan mevcut ana sağlık sorunları arasındadır. Annenin aşırı beslenmesi, aşırı kilolu olması ve gebelik diyabeti, gelişmekte olan fetusun fazla beslenmesine ve makrozomiye neden olur. Yapılan araştırmalar, doğum öncesi ve sonrası aşırı beslenen çocuklarda diyabet, obezite ve kardiyovasküler komplikasyonların arttığını göstermiştir.


   Gebelikte alkol ve tütün kullanımı, hem anne, hem de fetus üzerinde oldukça zararlı etkilere neden olur. Gebe kadınların yüksek kalorili aperatifler ve kahveden (Günde maksimum 2 bardak) kaçınmaları gerekirken, alkollü içecekler ve sigara tüketimi de kesinlikle yasaklanmalıdır. Alkol ve sigaranın fetus gelişimini bozduğu, erken doğum riskini artırdığı, doğum komplikasyonlarına, sakatlık ve bebeğin uzun vadeli sağlık sorunlarına yol açtığı bilinen bir gerçektir.


   GÖNDER