Sonuç Bulunamadı

   Erken Doğum

   Erken Doğan Bebekler;    37 haftalık gebelik süresi tamamlanmadan önce doğan prematüre bebekler (Tablo I.1), hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerdeki bebek ölümleri ve ciddi kalıcı sekeller için en temel nedendir. 2008 Avrupa Perinatal Sağlık Raporu’na göre, Avrupa Birliği’nde erken doğumun görülme sıklığı %5,5 (İrlanda) ile %11,4 (Avusturya) arasında değişiklik göstermektedir. Bu ise Avrupa’da her yıl yaklaşık yarım milyon bebeğin prematüre olarak dünyaya geldiği anlamına gelmektedir.

   Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2012’de yayınlanan ve 184 ülkenin yer aldığı “Erken Doğum
   Hakkında Küresel Eylem Raporu”nda, Dünya’da prematüre doğum oranlarının %5-18 arasında
   değişmekte olduğu ifade edilirken, ülkemizin 2010 yılı canlı doğum sayısı 1.298.300, prematüre
   doğum oranı ise %11.97 olarak belirtilmiştir.

   Hem ülkemizde hem de Dünyada, son yıllarda prematüre bakımında ciddi gelişmeler sağlanmış
   olmasına rağmen, prematüre doğum oranlarının azaltılması konusunda belirgin bir ilerleme kaydedilememiştir. Buna karşılık, son yıllarda pek çok ülkede prematüre doğum oranlarının yükselişte olduğu, 1995 yılından günümüze, prematüre doğum oranlarında 2 kata yakın artış olduğu görülmüştür.


   GÖNDER