Sonuç Bulunamadı

   Bebeğin Bakımında Babanın Rolü

   Bebeğin Bakımında Babanın Rolü ;   Küçük bir bebeğin bakımı anne ya da baba  için güç sorumluluk isteyen bir ödevdir, irtsan yavrusu, diğer yaratıklara bakışla daha aciz ve bağımlı durumda, ancak gelişme ve uyum için büyük bir gizli güçle doğar. Ailenin etkisi bakım ve büyütme sırasında bu gizli gücün en uygun biçimde kullanılmasında yardımcı olmada kendini göstermelidir.


   Bebeklerin temel biyolojik gereksinmeleri anne-babası tarafından karşılanır. Ancak bu gereksinimler arasında ruhsal gereksinmeleri de vardır. Bu ruhsal gereksinmelerden
   en önemlisi, daha sonra ayrıntılı olarak belirtilecek olan, sevgidir. Bu sevgi bebeğine bakımı
   sırasında annenin davranışı ile yansır. Sevgi yokluğu içinde büyüyen çocukların incelenmesi, ilk yıllardaki bu sevginin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyar.

   Her bireyde güvenlik duygularının gelişimi ve 
   uyum, bebeklikte anababayla olan ilk ilişkilerden kaynaklanır, ve gerekli özdeşimlere olanak hazırlar.

   Anne 
   ile yakın ilişkileri nedeniyle kız ve erkek çocuklar başlangıçta anneyle özdeşim yaparlar, erkek çocukta bu özdeşim daha sonra babaya aktarılır. Bu sonuç yanlızca babayla olan cinsel yarışmaya değil, koruyucu ve güçlü olan babayla çoğul özdeşimlere de bağlıdır. Konuya bu açıdan da bakıldığında çocuğun ruh sağlığı ve kişilik gelişmesinde anababanın ne denli önemli rolleri olduğu bir kez daha vurgulanır.

   GÖNDER