Sonuç Bulunamadı

   Anababalık

   ANABABALIK   Anababalık davranışı biyolojik ve gelişimsel deneyimlere bağlı olarak iki kaynaktan gelişir. Bireyler için de, içinde yaşadıkları toplumda büyük önem kazanan psiko - biyolojik bir rolü tanımlar. Ayrıca kuşaklar arası bağlantıyı da sağlar. Bu açıdan bakıldığında aileyi anababa ve anababa ile çocuk(lar) arasında yer alan etkileşim süreçlerinin sergilendiği psiko - biyolojik bir ortam olarak tanımlama olanağı vardır.

   Bu alan içinde anababalar yaşamboyu sürecek çetin bir deneyim içinde karşılıklı ve çocuklarının gelişimsel gereksinmeleriyle ilgili olarak çok yönlü bir etkileşim içine girerler.


   Bu alanın kutuplarında yer alan anababaların gelişim süreci boyunca edindiği özdeşimlerle biçimlenen kişilikleri vardır. Aile bütünlüğünün süregelmesi, cinsel etkinlikleri dışında total kişiliklerinin de bağdaşmasıyla olanaklıdır. Bu ise, öncelikle benlik örgütlenmesi, cinsel rollerin benimsenmesi, özetle olgun kişilik yapısına ulaşmayı gerekli kılar.


   GÖNDER