Sonuç Bulunamadı

   12 Aylık Bebek Neler Yapabilirim?

   12 Aylık Bebek Neler Yapabilir?   • Destek almadan bir süre ayakta durabilir.

   • Tek elinden tutulduğunda yürür.

   • Yabancı insan ve yerlere ilişkin korku ve tepkileri
   artabilir.

   • “Hayır” dendiğinde yapacaklarından vazgeçebilir.

   • El sallayabilir.

   • Günlük alışkanlıklar kendini güvende hissetmesine,
   değişiklikler ise huzursuzluk yaşamasına neden
   olabilir.

   • 12–18 ay arasında ilk anlamlı sözcüklerini kullanmaya
   başlar. Örneğin “fu” diyerek su isteyebilir.

   • Semboller kullanmaya başlar. Örneğin araba yerine
   “düt” diyebilir.

   Anne Baba Nasıl Yardımcı Olabilir?

   • Anne babaya yürüyerek gelmesi için teşvik edilebilir.

   • Eşyalar birbirlerinden uzaklaştırılarak arayı tutunmadan
   yürümesi sağlanabilir.

   • Evdeki eşyaların bebek ayağa kalkmak için tutunduğunda
   devrilmeyecek türden olması sağlanmalıdır.

   • Yürümeye yeni başlayan çocuk bir süre sık sık düşeceği
   için, evde onun zarar görmesini engelleyecek
   önlemler alınmalıdır. Örneğin köşeli eşyalar kaldırılmalı
   ya da köşeleri sünger ve benzeri malzemeyle
   kaplanarak güvenli hâle getirilmelidir.

   • Tatil vb. bir sebeple evden uzaklaşmak gerekirse
   çocuğun alıştığı eşyalar birlikte götürülebilir.

   • Bebeğin kullandığı semboller yetişkinler tarafından
   kullanılmamalıdır. Örneğin bebek araba yerine “düt”
   dediğinde “Evet o bir araba” denebilir.

   GÖNDER