Sonuç Bulunamadı

   Bebeklerde Kasık Fıtığı

   Bebeklerde Kasık Fıtığı 

   Tıp biliminde “inguinal herni” olarak adlandırılan kasık fıtığı, yenidoğan döneminde
   sık rastlanan bir sorundur. Zamanında ve yeterli kiloda doğmuş bebeklerin % 3 ila 5’inde
   kasık fıtığına rastlanabilmektedir. Erken doğan bebeklerde ise bu oran % 10’a çıkar.
   Kasık fıtığı olan bebeklerin büyük bir kısmında bu durum kendini ilk 6 ay içerisinde
   gösterir.

   Bebeğin tek bir kasığında ya da her iki kasığında şişlik oluşur. Kasık fıtığının
   erkek bebeklerde görülme ihtimali, kız bebeklere göre belirgin olarak daha yüksektir.
   Kasık fıtığının yeni doğan bebeklerde sık görülmesinin sebebi, bebeklerin fiziksel
   yapılarının biz erişkinlere göre çok farklı olmasıdır. Karın içinde yer alan organları
   saran ve periton ismini alan karın zarı, kasıklara doğru bir uzantı yapar. Tıp biliminde
   “processus vaginalis” ismi verilen bu uzantı, erkek bebekte karın içerisinden yumurtalık
   torbasına göç eden yumurtalıkların yerlerine ulaşmalarını sağlar ve bu yumurtalıklar
   yerlerine ulaştıklarında kapanır.

   Kız çocuklarında ise bu uzantı hamileliğin yedinci ayında kapanır. Bazı bebeklerde bu uzantı, kapanması gerekiyorken kapanmaz ve bu durum kasık fıtığı oluşmasına eğilim yaratır.

   Kapanmayan karın zarı uzantısı kasıkta bir kanal oluşturur ve bebeğin bağırsağından
   bir parça, bu kanala girer ve kasık fıtığı oluşur. Kasık fıtığında, kasığa doğru uzanan
   bağırsak parçası kolaylıkla zarar görebileceğinden, kasık fıtığı tehlikelidir.
   Kasığında şişlik olduğu fark edilen her bebek,vakit kaybetmeksizin muayene edilmeli, kasık fıtığı teşhis edildiğinde bir çocuk cerrahının görüşü alınmalıdır. Kasık fıtığı hemen ameliyat edilmeyi gerektiren acil bir durumdur, çocuk cerrahı bebeği ameliyat ederek bebeğin kasığını tamir edecektir.

   GÖNDER