Sonuç Bulunamadı

   Bebeklerde Ateş Hakkında Bilinmesi Gerekenler

   Bebeğim ATEŞLENDİ..! NE YAPACAĞIM..?

   Ateş bir hastalık değildir. Pek çok hastalığın ortak belirtisidir. Çocuğunuzun ateşi varsa
   çocuğunuz hasta demektir. Derinin daha sıcak hissedilmesi veya çocuğun aniden huysuzlaşması durumlarında ateşten şüphelenmek gerekir. Bu durumda mutlaka koltuk altından ölçüm yapılmalıdır.


   ATEŞ CİDDİ BİR HASTALIĞIN BELİRTİSİ MİDİR?

   Ateş nedeni basit bir enfeksiyon veya hayatı tehdit eden bir hastalık olabileceği için sadece ateşin varlığı hastalığın ciddi olup olmadığını göstermez. Ateş sadece çocuğun hasta olduğunu erkenden bizi uyaran bir belirtidir.

   Ateşi yükselen çocuklar üşüdüklerini belirtebilir ya da titreyebilir. Bu durum gerçekten
   üşüdükleri için değil ateşin yükselme döneminde hissedilen bir duygudur. Bu nedenle
   çocuğunuzun üzerini örtmeyiniz ve kalın giydirmeyiniz. Ortamın ısısını yükseltici işlemler yapmayınız. Aksine çıplak olarak soyup serin ortamda ateşin dış ortama transferine imkan veriniz. Gerekirse yıkayarak ateşi düşürünüz.

   Yüksek ateş sırasında vücuttan su kaybı fazla olur. Ayrıca iştahsız olan hasta çocuklar daha az beslenirler. Bu nedenle ateşli dönemde çocuklara sık sık su ve sulu gıdalar verilmelidir.

   Ateş hiçbir zaman diş çıkarmaya bağlı değildir. Diş çıkarma döneminde çocuklar sık sık ellerini 
   ağızlarına götürürler. Böylece vücutlarına daha sık mikrop girer. Ateş bu mikropların yarattığı hastalıklara bağlıdır.

   ATEŞ ÇOK YÜKSEKSE HASTALIK O DENLİ CİDDİ MİDİR?


   Ateşin yüksekliği ile hastalığın ciddiyeti arasında bir ilişki yoktur. Basit bir enfeksiyonda ateş çok yükselebilirken ciddi bir hastalıkta hafif ateş olabilir.
   Çocuğunuzun ateşi çok yüksekse paniğe kapılmaya gerek yoktur. Sadece ateşini düşürmeye çalışmanız yeterlidir.   ATEŞLENEN ÇOCUK DOKTORA ATEŞLİ İKEN Mİ GÖTÜRÜLMELİDİR?

   Aileler çoğu kez çocukları hastalandığında onları ateşli iken doktorun görmesinin yararlı olacağını düşünürler. Bu düşünce yanlıştır. Ateş çocuğu huzursuzlaştırır, huysuzlaştırır ve rahatsız eder. Bu nedenle doktora gitmeden önce çocuğun ateşi düşürülmeli ve ateşli iken başka ciddi bir belirti yoksa doktora götürmeye acele edilmemelidir. Çocukların çoğu ateş düştükten sonra rahatlar ve hasta değilmiş gibi oynamaya başlarlar.

   ATEŞ NASIL ANLAŞILIR?


   Ateşin olup olmadığının anlaşılması ancak ölçümle mümkündür. El ile yapılan yoklamalarda yanılma olasılığı sık olduğu için mutlaka ölçüm yapılmalıdır. Koltuk altı ölçümlerinde 37 C’ nin, anüsden 37.8 C’nin üzeri ateşin varlığını gösterir. Bu değerlerin altındaki rakamlar çıkmış ve halen çocuğunuz size ateşli geliyorsa ölçümü uygun koşullarda ve başka bir beden derecesi ile tekrarlayınız.

   BEDEN DERECELERİ ARASINDA FARK VAR MIDIR?

   Dijital derece kullanmalıdır. Kulaktan ve deriden ölçüm yapan aletler pratik olmalarına karşın kullanım hatalarından dolayı sonuçları güvenilir değildir.

   ATEŞ NASIL ÖLÇÜLÜR?

   Dijital derece açıldıktan sonra otomatik kontrol işlemi bitip ekranda yanıp sönen C işareti görüldüğünde koltuk altına konur. Ölçümün tamamlandığı ekrandaki yanıp sönen C işaretinin durması ile anlaşılır. Bazı dijital dereceler ölçümü tamamladığında sesli uyarı verir. Ekrandaki rakam bebeğin vücut ısısını gösterir.
   Ölçüm öncesinde koltuk altı silinmeli ve kuru olmalıdır. Metal uç koltuk altının tam ortasına yerleştirilir ve kol gövdeye doğru hafifçe bastırılarak derece ucunun deriye tam olarak temas etmesi sağlanır. Anüsden yapılan ölçümlerde metal ucun tamamı anüs içine sokulur ve popo alttan tutularak iki gluteal bölge arasında derece sabitlenir. Kullanımdan sonra temizlenir. Bir sonraki kullanıma hazır durumda bırakılır.

   GÖNDER